Pinjaman Patuh Syariah

Affin Bank

Affin Bank mempunyai kelebihan yang tersendiri iaitu pembiayaan mereka sesuai untuk situasi kecemasan yang mematuhi syariah berlandaskan konsep Syariah Tawwaruq (Komoditi Murabahah). Selain itu, Affin Bank mempunyai perlindungan takaful Keluarga Kredit Berkelompok (TKKB) yang sangat digalakkan untuk melindungi anda dan keluarga anda.

Jumlah Pembiayaan

RM 5,000 – 250,000

Tempoh Pembiayaan

Hingga 10 Tahun

Kadar Keuntungan / tahun

Ditentukan Bank

Islamic Bank

Tidak Bercagar

Sektor Pekerjaan

Kerajaan & GLC

Had Umur

21 – 60 Tahun